Місія музею

Головна місія Музею історії міста Кам’янське як багатофункціонального науково-соціального інституту  – збереження та популяризація колективної пам’яті мешканців краю як складової історичної спадщини України, сприяння формуванню громадської, культурної свідомості  відвідувачів  музею шляхом критичного осмислення минулого, патріотичного виховання молодого покоління.

Основні статутні завдання  Музею сьогодні – це об’єктивне висвітлення процесів історичного розвитку міста в контексті історії регіону та держави, популяризація пам’яток матеріальної та духовної культури України; охорона, збереження, комплектування та систематизація, а також формування та опрацювання музейних колекцій;  комплексне наукове дослідження музейних предметів та їх презентація шляхом створення експозицій та виставок;  підготовка тематичних видань, проведення різноманітних заходів, направлених на задоволення інтелектуальних і духовних потреб городян та гостей міста,  а також інші завдання, передбачені Статутом Музею.