Видання

«Місто нашої долі – Дніпродзержинськ»

Місто нашої долі – Дніпродзержинськ. 260-річчю Дніпродзержинська присвячується: ілюстроване науково-презентаційне видання / упоряд. Н. М. Буланова. Дніпродзержинськ: Вид. Дім «Андрій», 2010. 256 с. (Бібліотека «Кам’янське-Дніпродзержинськ»). На сторінках ілюстрованого науково-презентаційного видання у науково-популярній формі висвітлюється історичне минуле, сучасний стан та перспективи розвитку потужного промислового центру Придніпров’я. Вперше представлена колекція світлин різних авторів, які в [...]

Детальніше

Матеріали симпозіуму з декоративно-прикладного мистецтва «Історія та cучасність українського народного мистецтва і його роль у формуванні національної свідомості»: збірник наукових праць / авт.-упор. Н. М. Буланова, (к.і.н., ред.-упор.), М. М. Сабов, Я. С. Мельник. Дніпродзержинськ, 2010. 202 с.

У збірці наукових праць розглядаються питання з історії, проблем та перспектив розвитку українського народного мистецтва, зокрема, історико-культурного та етнографічного центру «Петриківський край». У центрі уваги дослідників проблеми функціонування народної творчості в контексті сучасного соціокультурного дискусу.

Детальніше

Кам’янське та його околиці середини ХVІІІ – початку ХХ ст.: топонімічний словник / авт.-упор. Н. Буланова, к.і.н. (ред.-упор.), Л. Кравцова, О. Самойленко. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. 108 с. (Бібліотека «Каміон»).

Топонімічний словник є першою спробою опису системи топонімічних назв Кам’янського та його околиць середини ХVIII – початку ХХ ст., зібрані та упорядковані науковими співробітниками Музею історії м. Дніпродзержинська. Охоплює понад 200 власних назв географічних об’єктів, має задовольнити гостру потребу концентрації, опису й упорядкування цього величезного й своєрідного інформаційного комплексу. Зібраний у словнику топонімікон є наслідком мовної і суспільної практики широких верств населення краю [...]

Детальніше

Буланова Н. М. Кам’янські етюди в стилі ретро. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2009. 195 с.

У збірці науково-популярних нарисів на основі маловідомих архівних та оповідних джерел висвітлюються сторінки історії Кам’янського (Дніпродзержинська) та прилеглих до нього територій середини XVIII – початку ХХ ст. Разом з соціально-економічним та політичним життям велику увагу приділено історії повсякденності краю.

Детальніше

Чорна сповідь: Кам’янський вимір трагедії 1932–1933 рр.: наукове видання / упор.: Н. М. Буланова, О. Ф. Нікілєв. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2008. 332 с.

Збірник містить дослідження істориків, публікацій архівних документів, оповідні джерела, які розкривають трагедію 1932–1933 рр. на території м. Кам’янське (Дніпродзержинська) та населених пунктів колишнього Кам’янського району. Регіональний вимір Голодомору засвідчують виявлені в архівах списки осіб, померлих від голоду у цей період.

Детальніше

История евреев Каменского-Днепродзержинска / конс. к.и.н. Н. Н. Буланова. Днепродзержинск: Изд. еврейской общины, 2008. 135 с.

Видання приурочене до відкриття синагоги та Благодійного общинного центру «Бейт Барух» у Дніпродзержинську. Матеріал охоплює період від появи перших єврейських поселень Київської Русі XVIII ст. до сьогодення. У місті мешкало багато поколінь єврейських родин, і за кожною з них – яскрава самобутня постать, життя та історія її родини. Цей збірник спогадів і документів всього лише перша спроба відтворити дух епохи, що минула, згадати всіх тих, хто жив і працював в Кам’янському-Дніпродзержинську.

Детальніше

Буланова Н. М. Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст.: монографія. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007. 231 с.

У монографії досліджується становлення та розвиток християнських конфесій на Катеринославщині останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. в контексті суспільно- політичних, соціально-економічних, соціокультурних процесів Південної України. Розглядається адміністративно-територіальний устрій, система управління, клір Російської православної, римо-католицької, лютеранської церков, особливості поширення християнських течій. Окрема увага приділена церковній політиці Російської імперії та ґенезі, особлив [...]

Детальніше

…і особисто Леоніду Іллічу»: каталог колекції дарунків Л. І. Брежнєву із фондів Музею історії м. Дніпродзержинська. До 100-річчя від дня народження присвячується: художнє видання. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2006. 90 с.

У виданні представлена найцікавіша частина з великої колекції дарунків Л. І. Брежнєва, яку Музей історії м. Дніпродзержинська отримав із Центрального музею В. І. Леніна та Центрального музею революції (м. Москва) протягом 1982-1984 рр. Колекція налічує твори живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, мікромініатюри, фотографій та вітальних адрес, які дарувались Л. І Брежнєву до різних ювілеїв та як підношення, і які є специфічною ознакою салонно-парадного жанру. Особистіст [...]

Детальніше

Буланова Н. Н. Седые берега судьбы: очерки истории ОАО «Днепроцемент». 1934–2004. Дніпропетровськ: Металл, 2004. 224 с.

Історичний нарис 70-річної історії ВАТ «Дніпроцемент» професійного історика-краєзнавця Н. М. Буланової. Завдяки широкому використанню архівних документів, спогадів, фотоматеріалів представлений довгий і нелегкий шлях, наповнений самовідданою працею, подоланням та неспинним прагненням до прогресу, що відділяє на тлі драматичнихподій нашого суперечливого минулого Кам’янський шлакопортладцементний завод від сучасного підприємства, яке входить в міжнародну компанію «ХайдельбергЦементГруп».

Детальніше

Циганок Н. О. Дніпродзержинську – 250: історико-краєзнавчий довідник. Дніпропетровськ: Пороги, 2000. 47 с.

До історико-краєзнавчого довідника увійшли матеріали та документи з історії міста – наслідки науково-дослідницької, науково-пошукової та науково-просвітницької роботи автора книги. Видання присвячене 250-річчя від дня заснування міста.

Детальніше