Видання

«Місто нашої долі – Дніпродзержинськ»

Місто нашої долі – Дніпродзержинськ. 260-річчю Дніпродзержинська присвячується: ілюстроване науково-презентаційне видання / упоряд. Н. М. Буланова. Дніпродзержинськ: Вид. Дім «Андрій», 2010. 256 с. (Б [...]

Детальніше

Матеріали симпозіуму з декоративно-прикладного мистецтва «Історія та cучасність українського народного мистецтва і його роль у формуванні національної свідомості»: збірник наукових праць / авт.-упор. Н. М. Буланова, (к.і.н., ред.-упор.), М. М. Сабов, Я. С. Мельник. Дніпродзержинськ, 2010. 202 с.

У збірці наукових праць розглядаються питання з історії, проблем та перспектив розвитку українського народного мистецтва, зокрема, історико-культурного та етнографічного центру «Петриківський край». У [...]

Детальніше

Кам’янське та його околиці середини ХVІІІ – початку ХХ ст.: топонімічний словник / авт.-упор. Н. Буланова, к.і.н. (ред.-упор.), Л. Кравцова, О. Самойленко. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. 108 с. (Бібліотека «Каміон»).

Топонімічний словник є першою спробою опису системи топонімічних назв Кам’янського та його околиць середини ХVIII – початку ХХ ст., зібрані та упорядковані науковими співробітниками Музею історії м. Д [...]

Детальніше

Буланова Н. М. Кам’янські етюди в стилі ретро. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2009. 195 с.

У збірці науково-популярних нарисів на основі маловідомих архівних та оповідних джерел висвітлюються сторінки історії Кам’янського (Дніпродзержинська) та прилеглих до нього територій середини XVIII – [...]

Детальніше

Чорна сповідь: Кам’янський вимір трагедії 1932–1933 рр.: наукове видання / упор.: Н. М. Буланова, О. Ф. Нікілєв. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2008. 332 с.

Збірник містить дослідження істориків, публікацій архівних документів, оповідні джерела, які розкривають трагедію 1932–1933 рр. на території м. Кам’янське (Дніпродзержинська) та населених пунктів коли [...]

Детальніше

История евреев Каменского-Днепродзержинска / конс. к.и.н. Н. Н. Буланова. Днепродзержинск: Изд. еврейской общины, 2008. 135 с.

Видання приурочене до відкриття синагоги та Благодійного общинного центру «Бейт Барух» у Дніпродзержинську. Матеріал охоплює період від появи перших єврейських поселень Київської Русі XVIII ст. до сьо [...]

Детальніше

Буланова Н. М. Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст.: монографія. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007. 231 с.

У монографії досліджується становлення та розвиток християнських конфесій на Катеринославщині останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. в контексті суспільно- політичних, соціально-економічних, соціокул [...]

Детальніше

…і особисто Леоніду Іллічу»: каталог колекції дарунків Л. І. Брежнєву із фондів Музею історії м. Дніпродзержинська. До 100-річчя від дня народження присвячується: художнє видання. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2006. 90 с.

У виданні представлена найцікавіша частина з великої колекції дарунків Л. І. Брежнєва, яку Музей історії м. Дніпродзержинська отримав із Центрального музею В. І. Леніна та Центрального музею революції [...]

Детальніше

Буланова Н. Н. Седые берега судьбы: очерки истории ОАО «Днепроцемент». 1934–2004. Дніпропетровськ: Металл, 2004. 224 с.

Історичний нарис 70-річної історії ВАТ «Дніпроцемент» професійного історика-краєзнавця Н. М. Буланової. Завдяки широкому використанню архівних документів, спогадів, фотоматеріалів представлений довгий [...]

Детальніше

Циганок Н. О. Дніпродзержинську – 250: історико-краєзнавчий довідник. Дніпропетровськ: Пороги, 2000. 47 с.

До історико-краєзнавчого довідника увійшли матеріали та документи з історії міста – наслідки науково-дослідницької, науково-пошукової та науково-просвітницької роботи автора книги. Видання присвячене [...]

Детальніше